Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2017г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Обява

О Б Я В А

 „Напоителни системи” ЕАД ще внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране бизнес план за регулаторен период 2017-2021 г , както и заявление за утвърждаване на цени на водоснабдителните услуги с което се предлагат за утвърждаване следните цени:

водоснабдителна система

година

2017

2018

2019

2020

2021

ВС В и К Кюстендил-Дупница

0.182

0.182

0.182

0.182

0.182

ВС Източно Софийско поле

0.043

0.048

0.068

0.037

0.037

ВС В и К Бебреш

0.05

0.05

0.049

0.049

0.048

ВС В и К Белово

0.059

0.063

0.064

0.067

0.069

ВС В и К Добрич

0.329

0.332

0.353

0.348

0.365

ВС В и К Шумен-Търговище

0.022

0.022

0.023

0.024

0.025

ВС В и К Плевен

0.073

0.073

0.074

0.074

0.074

ВС В и К Йовковци

0.371

0.373

0.376

0.379

0.381

ВС Долен Дунав

0.084

0.093

0.096

0.1

0.109

Напоителни системи ЕАД 2012 | Всички права запазени