Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2017г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Ръководството на „Напоителни системи“ ЕАД и представители на МЗХГ се срещнаха с членове на Националната асоциация на картофопроизводителите

Ръководството на „Напоителни системи“ ЕАД и представители на МЗХГ се срещнаха с членове на Националната асоциация на картофопроизводителите

 IMG_180219_1     IMG_180219_2

Изпълнителният директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева, Антон Величков, директор на дирекция „Растениевъдство и биологично производство“ в МЗХГ, както и експерти от двете институции се срещнаха с представители на Националната асоциация на картофопроизводителите. На срещата беше обсъдена методиката, по която ще се определя цената на поливната вода за сектор „Плодове и зеленчуци“. Предстои документът да  бъде публикуван за обществено обсъждане и в едномесечен срок да се събират мнения. Изпълнителният директор на Дружеството увери присъстващите, че се прави всичко възможно да се запазят досегашните цени.

Снежина Динева каза още, че „Напоителни системи“ ЕАД има необходимата финансова устойчивост, за да кандидатства за средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, което ще подобри съществено качеството на предлаганата от дружеството услуга без допълнително оскъпяване през годините.

Напоителни системи ЕАД 2012 | Всички права запазени